Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

手機版圖示說明,手機版與電腦版下單流程相同,以下以電腦版為範例說明

1.目錄頁,顯示相關說明。

2.購物車,可顯示您已加入購物車的商品,並進入訂單結帳頁面。

3.訊息:直接傳訊息與我們聯繫。

4.語言:變更語言為英文。

Step1

點選您要購買的商品

Step2

進入商品介紹頁後,有下拉式選單,選擇您要購買的顏色,點選【放入購物車】。

Step3

畫面左方會自動出現購物車,確認商品無誤後,點選【訂單結帳】(圖片紅箭頭處)

如果想先參考其他商品,之後想再結帳時,點選【購物車】(圖片黃箭頭處),就可叫出結帳畫面。

Step4

進入購物車頁面,選擇付款方式,右下訂單訂單資訊請確認訂單金額,如有促銷代碼請輸入,確認無誤後點選"前往結帳"。

填寫資料

填寫相關訂購資訊,並確認付款方式,如需更改付款方式等資訊請點擊"返回購物車",確認無誤後點擊"提交訂單"。

 

訂單完成

出現以下畫面表下訂成功囉!!